BOHEEMSE DRAKEN IN EEN LEVEN AAN ZEE| ZERE PLEKKEN IN EEN FAMILIEGESCHIEDENIS

1. DE WORTELS VAN HET KWAAD | 2. FAMILIAIRE FEITEN EN FICTIE | 3. DE OORSPRONG VAN ALLES | 4. IN HET HUIS VAN DE DRAAK | 5. ALLES IS IN BEWEGING | 6. DE LEGE SPIEGEL SPREEKT | 7. GESCHIEDENIS ALS LEGENDE | 8. STAMBOMEN ALS LEGPUZZELS | 9. DE MENSELIJKE BESCHAVING | 10. MENSZIJN ALS WEGWIJZER | 11. DE VERRADERLIJKE VERHALEN | 12. ENGLISH VERSION | DE AUTEUR |


Het is een curieus moment als je plotsklaps beseft dat je een afstammeling bent van immigranten. Opeens is het onomstotelijke feit dat je met burgerrechten leeft in een land waar je onaantastbaar onderdeel van lijkt in een ander daglicht geplaatst. Het onweerlegbare van dat feit blijkt een luchtspiegeling. Je bent zomaar een 4e generatie allochtoon en de verhalen die je hebben gevormd bestaan vanaf nu uit onhoudbare familie mythen. Niet werkelijk gestaafd, onbewezen, soms halve waarheden. Niet geheel onwaar, doch vaag in zijn aannames, onscherp in de beelden en zeker niet exact. Dat wringt en schuurt en dan wil je meer weten.


REACTIES VAN LEZERS


Heb de hele ochtend aan je pen gehangen en Zere Plekken In Een Familiegeschiedenis gelezen – terwijl ik eigenlijk iets ander moet doen. Kon ’t niet weg leggen. Je schrijft fascinerend en benijdenswaardig goed! – Iris.

Schitterend, ik ga dit delen met mijn kinderen. – Joke.

Wauw. Man, man, wat is jouw schrijven steeds mooier aan het worden. Echt prachtig! Ontroerend en beeldend. – Carolien.

Chapeau! De essentie gezocht, gevonden en gecondenseerd. – Jacques.

Echt met met plezier gelezen. 11 kleine hoofdstukjes, maar je deelt veel meer. – Lianne.

Het mooiste wat ik vandaag gelezen heb, dank. – Dirk-Pieter.

Wat mooi doorvoeld geschreven, een kunstwerk! Dank je wel dat je hier de woorden voor kon vinden … een levensgevoel. – Margaretha.


1. DE WORTELS VAN HET KWAAD | 2. FAMILIAIRE FEITEN EN FICTIE | 3. DE OORSPRONG VAN ALLES | 4. IN HET HUIS VAN DE DRAAK | 5. ALLES IS IN BEWEGING | 6. DE LEGE SPIEGEL SPREEKT | 7. GESCHIEDENIS ALS LEGENDE | 8. STAMBOMEN ALS LEGPUZZELS | 9. DE MENSELIJKE BESCHAVING | 10. MENSZIJN ALS WEGWIJZER | 11. DE VERRADERLIJKE VERHALEN | 12. ENGLISH VERSION | DE AUTEUR |