DE WORTELS VAN HET KWAAD

[1]

Een levensgevoel komt voort uit oeroude bronnen. Het is een geheugen dat voorgaande generaties omvat. Op een manier die we niet kunnen begrijpen. Nee, het is geen rechte lijn. Van zoon naar vader, grootvader en overgrootvader. Ook de vertakkingen van de moeders en hun voorgeslacht hebben een stem. Al die draden van de stamboom die we zijn laten hun sporen in ons weefsel na. In het goede dat ze ons meegeven op onze levensreis en in de schaduw op ons pad. Die zomaar opeens de kop kan opsteken. Ongevraagd. Ongewild. Als erfenis van een ver verleden die plotseling aanwezig is en onze dagen kleurt. Een nalatenschap die je moet leren kennen voor je hem kunt accepteren of afwijzen. Of moedig negeren. Het is het erfgoed van het bloed dat in onze aderen klopt. Het hart dat onze voorkeuren bepaalt. En gedrag dat niet te plaatsen is, totdat je het herkent als een familietrekje. Qua levenshouding of lichaamshouding. Als gedachten die verworden zijn tot dogma of familiemythe. Als een constellatie die zwijgt. Net als een bos, die zijn geheimen of zijn geschiedenis niet zomaar prijs geeft, totdat je gaat graven. Omdat jij, de erfgenaam, wilt weten wat er met jou aan de hand is. Wat de gevoelens die in jou rondspoken te betekenen hebben. Net als gedachten die met gevoelens gepaard gaan. Of de lichamelijke sensaties die daar bij horen.

Als je lang genoeg graaft, langzaam maar zeker, bewust wordt van wat er in jou leeft aan genetische lijnen, dan blijkt het afdalen gelijke tred te houden met het uitstijgen boven je oorspronkelijke onwetendheid. Je gaat niet alleen het grote plaatje zien, je wordt je gewaar dat je zowel binnen en buiten het verhaal kunt zijn. Afzonderlijk en tegelijk. Dit valt niet af te dwingen. Jouw aanwezigheid is een gegeven. En een geschenk. Als een spiegel waarin de tijd haar ware aangezicht kan zien. Voorbij de wortels van het kwaad en het goede. Voorbij de misverstanden daarover. Voorbij de Boheemse Draken die je de weg versperren. Om je op gezette tijden te doen afvragen: wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik heen? Tot je beseft dat antwoorden er niet toe doen. Omdat wat je bent gelijk staat aan wie je bent en toch ook niet. En dat zulke wetenschap nutteloos is. Omdat draken onoverwinnelijk zijn tot je ze temt.


1. DE WORTELS VAN HET KWAAD | 2. FAMILIAIRE FEITEN EN FICTIE | 3. DE OORSPRONG VAN ALLES | 4. IN HET HUIS VAN DE DRAAK | 5. ALLES IS IN BEWEGING | 6. DE LEGE SPIEGEL SPREEKT | 7. GESCHIEDENIS ALS LEGENDE | 8. STAMBOMEN ALS LEGPUZZELS | 9. DE MENSELIJKE BESCHAVING | 10. MENSZIJN ALS WEGWIJZER | 11. DE VERRADERLIJKE VERHALEN | 12. ENGLISH VERSION | DE AUTEUR |


Advertenties