FAMILIAIRE FEITEN EN FICTIE

[2]

Het genealogisch onderzoek naar de familie van mijn vader, waar ik me vijftien jaar mee bezig hield, begon ooit met een doosje foto’s. De jongste zus van mijn vader vertrouwde mij dat kleinood toe met de woorden: misschien kun jij hier iets mee? Het was drie maanden voor ze stierf. Ooit was ze op de plek geweest waar het allemaal begon, een verzameling dorpen in Zuidwest Bohemen. Uit de tijd dat het Habsburgse Rijk op zijn laatste benen liep. Ze wist niet dat het Russische leger deze plek in 1945 tot Sperrgebiet had verklaard en zodoende alle dorpen op weg naar het Westen met bulldozers in het niets had laten verdwijnen. Niets dan lege glooiende velden en heuvels, meren, bossen, prikkeldraadversperringen en wachttorens. Als zij, zoals ik, in het internettijdperk had geleefd zou de uitkomst van haar onderzoek heel andere resultaten hebben opgeleverd. Nu restte haar alleen een teleurstelling.

Zodra je een familiegeschiedenis gaat uitpluizen kom je op de vreemdste plekken. In de wereld van gemeentearchieven, databases en historici. Of van forums over de geschiedenis van landen en menselijke activiteiten. Het heeft een paar jaar geduurd voor ik grip begon te krijgen op dat onvoltooid verleden. Door antwoorden te verzamelen die duidelijkheid verschaften over de feiten. Zodoende werd een van generatie op generatie overgedragen familiemythe teruggebracht tot een perspectief dat dichter bij de werkelijkheid ligt dan de overdrijvingen waar familieverhalen uit bestaan. Zo ontdekte ik de nuances en de grijze gebieden in wat onomstotelijke waarheden waren geweest.

Tegelijkertijd stond mijn eigen werkelijkheid niet stil. Ook ik was het product van mijn ouders en van de context waaruit zij zijn voortgekomen. Met alle goede kanten, waar meestal de nadruk op wordt gelegd, en met de onvolkomenheden die we liever verdoezelen, omdat ze als zwakte worden gezien. Daar lag de echte uitdaging.

Alles wat uit onvermogen niet bespreekbaar wordt gemaakt binnen een familie gaat een eigen leven leiden, in de onderbewuste lagen van onze psyche. Maar omdat die zwakte ook een kracht is valt ze niet uit ons bestaan te verbannen. Het onderwerp of het thema mag dan een taboe zijn, ze heeft weldegelijk invloed.

Naarmate de tijd vordert komt er een moment dat je daar niet meer omheen komt. En dat wat uit het bewustzijn is verdreven zijn rechtmatige plek opeist. Het wil gezien worden, begrepen, en het verhaal kunnen vertellen dat waarheid, evenwicht en verzoening brengt in onze zelfbeelden. Blijkbaar is het aan mij om dat verhaal te vertellen.


1. DE WORTELS VAN HET KWAAD | 2. FAMILIAIRE FEITEN EN FICTIE | 3. DE OORSPRONG VAN ALLES | 4. IN HET HUIS VAN DE DRAAK | 5. ALLES IS IN BEWEGING | 6. DE LEGE SPIEGEL SPREEKT | 7. GESCHIEDENIS ALS LEGENDE | 8. STAMBOMEN ALS LEGPUZZELS | 9. DE MENSELIJKE BESCHAVING | 10. MENSZIJN ALS WEGWIJZER | 11. DE VERRADERLIJKE VERHALEN | 12. ENGLISH VERSION | DE AUTEUR |


Advertenties