ALLES IS IN BEWEGING

[5]

Wat is een mens? Een goede vriend vergeleek onze soort ooit met vissen. Je weet wel, dieren die niet veel meer doen dan ademen, eten, dat voedsel transformeren tot uitwerpselen. Ze bewegen in water, planten zich voort en als ze in het wild leven zijn ze vroeg of laat voedsel voor soortgenoten of andere wezens. Geboren worden in een lichaam, welke dan ook, betekent dat er ooit een dag komt dat je moet sterven.

Alles is in beweging. De enige constante is verandering. Vergankelijkheid hoort daarbij. Gebeurtenissen zijn als gedachten of gevoelens, ze bewegen zich als wolken langs een blauwe of grijze lucht. Mens zijn is meebewegen met de seizoenen. De zon komt op en bereikt in de middag zijn hoogste punt, daarna maakt hij zich gereed voor een ondergaande manoeuvre. Wat we leven noemen is een ontwikkeling tussen uitersten.

De processen waarbinnen wij bestaan verlopen als zijnde de loop der dingen. Ogenschijnlijk hebben wij daar geen enkele invloed op. Wij menen, hopen of denken de afloop van de dingen te kunnen beïnvloeden, maar dat is slechts schijn. Het universum heeft zijn eigen bedoeling. Met zichzelf en met ons. Een oude vriend van mijn vader zei ooit tegen mij: je mag blij zijn als je ouders je het verschil hebben geleerd tussen wat goed en wat kwaad is.

Ook goed en kwaad zijn aan verandering onderhevig. Want wat juist handelen is in de ene situatie kan het tegendeel bewerkstelligen in een andere. Vandaar dat het adagium zij die weten spreken niet en zij die spreken weten niet nog steeds opgaat. Wat is wijsheid? Het is waar dat wijsheid komt met de jaren. Maar niet iedereen die oud is, is wijs. Als het er op aankomt moet je het hebben van je naasten. Soms is dat familie. Soms zijn dat je vrienden. Soms ben je dat zelf.

Het leven is een reis. Die tocht, die op zichzelf een verhaal vormt, is meer decor dan de inhoud. In sommige tradities noemt men dat De Reis van de Held. Het pad wat die held betreedt is vol voetangels en klemmen. Soms loopt dat verhaal goed af, maar in andere gevallen niet. Natuurlijk gaat het om de intentie. Want ook verlies kan winst zijn. Alleen naar succes streven is een idee-fixe. Want hoe weten we wat goed is of slecht?

Als ik kijk naar het verhaal van mijn familie vervult me dat met een gewaarzijn van goede bedoelingen. Of dat streven, die drijfveren, ook effectief waren is niet te zeggen. Het leven heeft zo zijn eigen plannen met ons. Veel van de pijn die we ervaren is niets dan weerstand tegen wat de werkelijkheid ons aanbiedt. Meebewegen met wat het leven van ons wil is een kunst. Je mag blij zijn als je iemand tegenkomt die je dat leert.

Geluk in het leven is de juiste mensen tegenkomen. Mensen die iets weten van het gebruik van innerlijke kracht. Die leven vanuit het besef dat al die dingen waar de meeste mensen belang aan hechten, vergankelijk zijn. Uit eigen ervaring kun je iets zeker weten. Maar ook weten en zijn behoren tot het tijdelijke. Alleen door beoefening van aanwezig zijn bij wat er is kun je jouw bestemming vinden en omarmen.

Doet familie er dan nog toe? Jawel, want ook zij is drager van wijsheid. Niets is nu eenmaal geheel waar of onwaar. Geheel wijs of onwijs. Het zijn altijd de kruimels van andermans wijsheid die je de weg wijzen. De weg bewandelen kun je alleen zelf doen. Er is geen weg dan je eigen weg. Anders is het de wijsheid van een ander. Die kan een bron van inspiratie zijn of een stimulans om je eigen draad weer op te pakken. Uiteindelijk gaat het om dit: Doe wat je te doen staat.


1. DE WORTELS VAN HET KWAAD | 2. FAMILIAIRE FEITEN EN FICTIE | 3. DE OORSPRONG VAN ALLES | 4. IN HET HUIS VAN DE DRAAK | 5. ALLES IS IN BEWEGING | 6. DE LEGE SPIEGEL SPREEKT | 7. GESCHIEDENIS ALS LEGENDE | 8. STAMBOMEN ALS LEGPUZZELS | 9. DE MENSELIJKE BESCHAVING | 10. MENSZIJN ALS WEGWIJZER | 11. DE VERRADERLIJKE VERHALEN | 12. ENGLISH VERSION | DE AUTEUR |


Advertenties