DE VERRADERLIJKE VERHALEN

[11]

Dit is geen verhaal. Noch literatuur. Hoogstens een zoektocht naar betekenis. Familie verhalen zijn verraderlijke verhalen. Omdat ze bestaan uit onwaarheden, pretenties, aannames, onbegrip of van horen zeggen. Zelden getoetst door een historicus, een wetenschapper of een journalist. Dat is ook niet de bedoeling. De genealogie mag zich over immer uitdijende belangstelling verheugen, maar de nuchtere feiten kunnen ons maar tot op zekere hoogte bevredigen of boeien. Alle details ten spijt, stamboomonderzoek is een draak op zich. Die getemd wil worden als iedere andere draak. Wat heeft dit mij te zeggen? Waarom wil ik dit weten?

Denken over het verleden heeft een beperkt bereik. Zinvoller zijn het levensgevoel en het besef van wijsheid, dat er uit voort kan vloeien. Gewaarzijn van de immateriële nalatenschap waar wij de erfgenamen van zijn is een kwestie van ervaren wat je in het bloed zit en dat omarmen. Uiteindelijk gaat het om een vorm van radicale zelfacceptatie. Je bent wie je bent, mede door je voorgeslacht, maar ook ondanks je erflaters.

Als volwassen mens kom je er niet omheen je leven in eigen hand te nemen. Een leidsman te zijn voor jezelf. Je bent geen kind meer. Zelfs als kleuter is het beter als je niet teveel aan de hand wordt meegenomen. Zelf ontdekken helpt je vertrouwen te stellen in je innerlijke kracht.

In dit verhaal geen grafieken, foto’s of grafische voorstellingen van stambomen. Ook de namen, geboorte- data en plaatsen van de personen die je tegenkomt in deze verhalen doen er niet toe. Niet op deze plek.

Dit verhaal is afgerond. In elf teksten. Daarin vind je de belangrijkste ijkpunten die ik tegenkwam op mijn reis door de geschiedenis van mijn familie. Een vertelling die niet op zichzelf staat. Want een ieder die dit leest herkent wel iets van zichzelf. Zo niet aan de oppervlakte, dan wel in de onderstroom. Of in de uitdaging om een zinvol leven te leiden, meer dan over feiten waar we iets aan kunnen ontlenen.

Mijn reis zit er op. Mooi als je meegelezen hebt. Mocht je niet weten dat ik of dit verhaal bestaat dan zijn we evengoed vrienden. Ook al weten we dat niet. Je weet maar nooit. Wat ik wel weet is dit: luister net zolang naar de stilte totdat je de echo hoort. OK. Jij bent aan de beurt. Ik ben vrij.


1. DE WORTELS VAN HET KWAAD | 2. FAMILIAIRE FEITEN EN FICTIE | 3. DE OORSPRONG VAN ALLES | 4. IN HET HUIS VAN DE DRAAK | 5. ALLES IS IN BEWEGING | 6. DE LEGE SPIEGEL SPREEKT | 7. GESCHIEDENIS ALS LEGENDE | 8. STAMBOMEN ALS LEGPUZZELS | 9. DE MENSELIJKE BESCHAVING | 10. MENSZIJN ALS WEGWIJZER | 11. DE VERRADERLIJKE VERHALEN | 12. ENGLISH VERSION | DE AUTEUR |


Advertenties